Gebeden voor lichte en donkere dagen

Waar mensen zijn, wordt gebeden. In tempels, synagoges, kerken, moskeeën. Alleen, samen, thuis, onderweg. In donkere en lichte dagen, bij vreugde en verdriet, aan graven en bij geboortes. Biddend verbinden wij ons met de Ander die zich van den beginne af aan als een...

Een wonder, een belofte, een nieuw begin

In ieder mens wordt de wereld opnieuw geboren. een wonder, een belofte, een nieuw begin. Luister naar de kerstboodschap geschreven en voorgelezen door Werner Pieterse voor onderwijzers van de Onderwijsgroep Amstelland en het kerstverhaal voorgelezen door Nienke van...

Dit is Amstelveen

Theatercollege van Marcel van Roosmalen, Roelof de Vries en Jan Dirk van der Burg Hoe (on)Nederlands is Amstelveen Wie is de Nederlander? Bestaat er zoiets als dé Nederlandse volksaard? En zo ja, waaruit bestaat die dan? En wat zijn onze volkomen- en onvolkomenheden?...

Leeskring ‘Waar ik je zoek’

Afgelopen jaar verscheen het tweede boek van Werner Pieterse: Waar ik je zoek (zie ook verder op deze website). Verhalen van zwervers, koningen, moeder en kind. De grootste bijbelverhalen met beelden en korte toelichtingen staan hierin verteld. Alles begint in een...

Kom, mijn liefste! – Song of Solomon

Het koor Alegría laat op zondagmiddag 24 februari het vierstemmige Song of Solomon klinken in de Paaskerk. Dit is een muziekstuk op basis van teksten uit het Bijbelboek Hooglied. Nico Ph. Hovius maakte een compositie waarin de liefde tot volle bloei komt. Met...

We Are Here leert ons waar we bang voor zijn

Op 28 juni 2018 plaatste de Volkskrant mijn opiniestuk over We Are Here We Are Here leert ons waar we bang voor zijn Vluchtelingengroep We Are Here doet een appel op ons vermogen om buiten eigen grenzen te kijken, betoogt Werner Pieterse. Op een paar meter van mijn...