Podcast Uit het Hart van Amstelveen

Werner Pieterse in podcast Uit het Hart van Amstelveen Het jaar 2020 stond in het teken van het coronavirus. En ook begin 2021 zijn we nog niet van het virus af. Ons leven is de afgelopen maanden behoorlijk veranderd. Achter de deuren van veel Amstelveners schuilen...

Verhalen van Jezus onderweg

Drie filmpjes voor kinderen van de basisschool met een Bijbelverhaal voor de tijd tot Pasen. Drie bekende Bijbelse gelijkenissen die vragen van alledag aan de orde stellen. Ik vertel de verhalen zo getrouw mogelijk na, zonder moraal of interpretatie. Elk verhaal...

Gebeden voor lichte en donkere dagen

Waar mensen zijn, wordt gebeden. In tempels, synagoges, kerken, moskeeën. Alleen, samen, thuis, onderweg. In donkere en lichte dagen, bij vreugde en verdriet, aan graven en bij geboortes. Biddend verbinden wij ons met de Ander die zich van den beginne af aan als een...

Een wonder, een belofte, een nieuw begin

In ieder mens wordt de wereld opnieuw geboren. een wonder, een belofte, een nieuw begin. Luister naar de kerstboodschap geschreven en voorgelezen door Werner Pieterse voor onderwijzers van de Onderwijsgroep Amstelland en het kerstverhaal voorgelezen door Nienke van...

Dit is Amstelveen

Theatercollege van Marcel van Roosmalen, Roelof de Vries en Jan Dirk van der Burg Hoe (on)Nederlands is Amstelveen Wie is de Nederlander? Bestaat er zoiets als dé Nederlandse volksaard? En zo ja, waaruit bestaat die dan? En wat zijn onze volkomen- en onvolkomenheden?...

Leeskring ‘Waar ik je zoek’

Afgelopen jaar verscheen het tweede boek van Werner Pieterse: Waar ik je zoek (zie ook verder op deze website). Verhalen van zwervers, koningen, moeder en kind. De grootste bijbelverhalen met beelden en korte toelichtingen staan hierin verteld. Alles begint in een...