In den beginne is het woord – als er een woord waar is in die oude Bijbel is het dat wel. Johannes, ergens rond het jaar 200. Nee, nee in den beginne is de relatie zegt Martin Buber de grote Joodse denker, 17 eeuwen later. Maar misschien is dat hetzelfde. Geen woord is van jou alleen. Zó begint het  – iemand geeft je een woord – en de wereld staat op een kier.  Een woord en nog een en nog. Zo breek je de wereld open, groter, groter. Alle woorden zijn je uiteindelijk gegeven om door te geven.

Biologen hebben vastgesteld dat we voor 98 % genetisch identiek zijn aan de bonobo, een soort chimp in midden Afrika. Ergens in die 2% begint het. De mens is 2 % Zo klein kwetsbaar – daar ergens vindt  het woord, de taal haar plek- in die  2% dus hoe kwetsbaar dat verschil? We stammen af van apen, vast wel, allemaal waar, maar schepping het werkelijk leven begint met taal, – in den beginne is het woord – van jou tot mij, het vult de stille leegte. met licht. Het nieuwe begin is altijd een kwetsbaar woord. Koester het tere begin.

Want er komen er nog zoveel – woorden die liefhebben, dromen, fluisteren, schreeuwen, krijsen, dichten, preken, verwonden en heel maken, liegen en waar zijn. Woorden die zwijgen. Nooit vergeet ik dat woord van wie sprak – vergeet het maar – zegt Elie Wiesel. Je kunt een leven lang verlangen naar een woord dat nooit iemand sprak.

Woorden zijn zoveel groter dan de dingen, zonder woorden is er niets – woest en leeg het land en jij staat buiten. Zoals de Rotterdamse stadsdichter voor deze dagen van alphabet schrijft : er gaan werelden/ aan mij voorbij/ hun woorden dansen/ maar niet met mij.

Laten we elkaar woorden leren, goede woorden, die de wereld openzetten. Laten we elkaar weer leren lezen om met elkaar te speuren in duizenden boeken van alle talen. Laten we elkaars talen leren, om elkaar te zeggen wat ik anders niet versta. Laten we elkaar verhalen vertellen en stapels gedichten voorlezen. Laten we elkaar leren spreken door te luisteren. Laten we elkaar leren schrijven om woorden net meer te vergeten.

En dan als er teveel gezegd is, laten we stil zijn om woorden te zoeken voor een nieuw begin tussen jou en mij – want alles begint met woorden – en als we ze vinden – al die woorden, laten we voorzichtig zijn – de giftige grote woorden vermijden en de kleine goede tere woorden koesteren –

Laten we elkaar woorden leren, schrijven, lezen om meer te kunnen zeggen, en zo de wereld groter maken; tussen jou en mij.

En dan met die woorden steeds opnieuw beginnen want – in den beginne is het woord