Twee bergen twee verhalen. Voor Emmanuel Levinas (1906-1995) , de grote Joodse denker die de hele Europese eeuw en de grootste crisis heeft meegemaakt, delen we op ons continent hoe verschillend we ook zijn in ieder geval twee grote verhalen: De Griekse mythe en het Bijbels verhaal. In die grote verhalen klimmen twee mannen een berg op: De eerste is Sisyphus de Griekse held, de tweede Mozes de Bijbelse bevrijder. Zware tochten,

Want, ach arme Sisyphus. Gestraft voor zijn hoogmoed moet hij in de onderwereld tot in de eeuwigheid een loodzware steen de berg oprollen. En steeds opnieuw net voor de top, als hij op het punt staan de gaan genieten van het uitzicht, vrij van lasten, eindelijk vrij, rolt de steen naar beneden. Maar eens, eens zal hij de steen op de top krijgen en hij vrij zal zijn. Zo blijf hij  opnieuw beginnen. Ja, Sisyphus is onze held. Zijn  volharding, zijn streven, zijn hoop. Harder duwen, meer kracht geven. We zullen we zullen, dit keer gaat het lukken en steeds opnieuw. Sisyphus is ook de vader van onze collectieve burnout – waag het niet beneden te blijven! Want de steen is alles wat we hebben. Ik en mijn steen, ik en mijn berg. Ik zal ik zal – ik.

Ach arme Mozes aan de voet van zijn berg. Eindelijk bevrijd uit het slavenland door de woestijn getrokken-  honger, dorst, gemor geklaag, alle verdragen. En dan de berg nog op. ‘Ik zal op je wachten’ had de Allerhoogste nog gezegd – ik zal er zijn zegt hij nu opnieuw bovenop die berg. Hij schrijft de belofte op twee stenen, de eerste van de tien woorden. Zo daalt hij af Tien Woorden, op twee stenen gehouwen, het eerste een belofte. Zo komt Mozes de berg af, de woestijn weer in.

Zie daar de twee bergen op ons door burnout geteisterde continent.

Als wij nu eens nu eens blijven wachten aan de voet? Wachten op de stem van die vreemde ander, op een belofte die ons tegemoet komt

Als wij nu eens Sysiphus’ steen de steen laten en wachten op nieuwe onverwachte woorden die ons de vrijheid leren.  

Zullen we wachten.

Zullen we deze zomer de steen de steen laten

en wachten op wat de berg af komt?

voorgedragen op 20 april 2020 – eerste webinar AmstelveenSpreekt